CRP waarde - Mijnlabtest.nl (2024)

Wat is CRP, de normaalwaarde en wanneer is je CRP te hoog

In dit artikel lees je:

 • Wat CRP is
 • De CRP normaalwaarden
 • Wanneer je CRP te hoog is en wat dit betekent
 • Wat je kunt doen als de hoeveelheid CRP in je bloed te hoog is

CRP betekenis

Wat is CRP? CRP staat voor C-reactive protein, een zogenaamd acutefaseeiwit. Het is een stof, geproduceerd door de lever , wat je lichaam aanmaakt als reactie op een ontsteking. CRP wordt aangemaakt en afgegeven in de bloedbaan bij bijvoorbeeld bij een bacteriële infectie , maar ook bij een ontsteking van de slagaders bij het hart. CRP activeert je immuunsysteem. Wanneer er veel CRP in je bloed aanwezig is, kan dat een reactie geven op de immuunsysteem om beschadigingen in het lichaam aan te pakken. Daarom kan een verhoogde CRP waarde al in het bloed worden aangetoond direct wanneer de ontsteking ontstaat, nog voordat de verschijnselen van een actief immuunsysteem ontstaan, zoals koorts en rillingen.

CRP waarde in het bloed

Een CRP bloedwaarden test geeft inzicht in de hoeveelheid crp in het bloed en of er een ontsteking in het lichaam aanwezig is, maar zegt nog niet waar in het lichaam een ontsteking zit. Een bloedtest CRP is niet specifiek. Daarom worden er naast de crp waarde in het bloed vaak ook andere markers onderzocht, bijvoorbeeld op het gebied van hart en vaten. Eén van de markers op het gebied van hart en vaten is LDL, het 'slechte' cholesterol. Het kan zich ophopen aan de vaatwand en de vaatwand beschadigen. Dit geeft een verhoogd risico op een hartaanval of beroerte wanneer een vaat verstopt raakt. Wanneer er veel beschadigingen zijn, ontstaan er ontstekingen en wordt er CRP aangemaakt. De combinatie van een verhoogd LDL gehalte en crp waarde kan dus wat zeggen over de gezondheid van bloedvaten.

In de tabel met CRP normaalwaarden zie je in een oogopslag of de hoeveelheid CRP in je bloed aan de referentie voldoet.

De CRP normaalwaarden

C-reactief proteïne, crp, wordt onderzocht in milligram CRP per liter bloed (mg/l). Een verlaagde CRP waarde in het bloed is gunstig, omdat dit wijst op minder (chronische) ontstekingen in het lichaam. De CRP normaalwaarde ligt dan ook onder de 3 mg/l. In het resultaat van een CRP bloedwaarden test leggen we uit wat het persoonlijke resultaat is en of het wel of niet binnen de CRP normaalwaarde valt. Naast de normaalwaarde heb je ook de ideaalwaarde, deze ligt voor onze test op <1 mg/l.

CRP waarde - Mijnlabtest.nl (1)

CRP normaalwaarden

Verlaagd risico< 1 mg/l
Gemiddeld risico1-3 mg/l
Verhoogd risico> 3 mg/l
Acute ontsteking> 10 mg/l

Je CRP waarde te weten komen

 • Een verhoogd CRP zorgt voor een grotere kans op hart- en vaatziekten
 • De test geeft inzicht in je CRP waarde
 • Je weet direct of er sprake is van een te hoog CRP
 • De CRP test wordt beoordeeld met een 9,2 uit 10

CRP waarde - Mijnlabtest.nl (2)

BekijkBestel

CRP is niet specifiek

Let op: CRP is niet specifiek, het geeft niet aan waar in het lichaam een ontsteking aanwezig is. Het is een combinatie met andere factoren die je hart- en vaatgezondheid bepalen, bijvoorbeeld je cholesterol niveau, bloedsuiker en hoge bloeddruk. De volgende factoren kunnen de CRP normaalwaarde beïnvloeden:

 • Kleine verwondingen, zoals een acute infectie, kunnen de CRP waarde verhogen. Hierdoor kunnen onderliggende ontstekingen, zoals vaatziekten, onopgemerkt blijven
 • Ontstekingsremmende medicijnen kunnen de CRP bloedwaarden verlagen
 • Waarden kunnen verhoogd zijn tijdens de zwangerschap, met name tijdens het laatste trimester
 • Medicijnen die oestrogeen bevatten, bijvoorbeeld anticonceptiepillen, geven een verhoogd risico op een verhoogde crp waarde

Indien een CRP waarde boven 10 mg/l uit stijgt is dit een teken van een acute ontsteking, er is veel CRP afgegeven in de bloedbaan. In dit geval heb je dus ergens een broeiende ontsteking die de CRP waarde sterk doet verhogen. Bij een hoge waarde als dit is het verstandig om een arts te raadplegen en na enkele weken nog een keer een test te doen. Deze hoge CRP waarde geeft doorgaans geen inzicht in je hart- en vaatgezondheid, omdat de waarde verstoord wordt door een acute ontsteking. Een acute ontsteking is bijvoorbeeld een zwerende vinger of een ontsteking in je gewrichten. Ook bij een bacteriële infectie zien we een verhoogde crp waarde.

CRP verhoogd

Een verhoogde CRP waarde brengt de aanwezigheid van een ontsteking in beeld. Oorzaak van de ontsteking kan bijvoorbeeld een hart- en vaatziekte, brandwonden, acute infectie, reumatoïde artritis , bacteriële infecties of blindedarmontsteking. Matig verhoogde CRP waardes kunnen ook ontstaan door:

 • Ongezond eetpatroon met veel transvetten
 • Hoge bloeddruk
 • Roken
 • Te weinig beweging
 • Overgewicht

In sommige gevallen is de matig verhoogde CRP waarde dus met leefstijl te beïnvloeden, behandelen met antibiotica is dan niet direct de eerste oplossing. Stoppen met roken, meer beweging en een eetpatroon met verse groenten en fruit kan het risico op het ontwikkelen van ontstekingen verminderen. Is er een hoog niveau CRP in het bloed met een medische oorzaak, dan kan een arts u verder helpen.

Volgens de American Heart Association is een hs-CRP bloedonderzoek een goede test om het risico op hart- en vaatziekten in te schatten.

Meer gevoelige CRP test en hart en vaatziekten

Al sinds een aantal jaren is er ook een meer gevoelige CRP test beschikbaar. Deze test wordt ook we een high sensitive CRP (hs-crp) test genoemd. Volgens de American Heart Association een goede test om het risico op hart- en vaatziekten in te schatten. Onderzoek heeft aangetoond dat juist die continu aanwezige kleine hoeveelheden CRP de vaatwanden aantast, het zijn kleine chronische ontstekingen. Hoe lager de CRP waarde is, hoe gunstiger het is voor de gezondheid van hart en vaten. Een meer gevoelige CRP test wordt uitgevoerd in een klinisch laboratorium middels klinische chemie.

Wat kun je met jouw resultaat?

 • Kom te weten wat jouw CRP waarde is en wat dit betekent voor je gezondheid
 • Gebaseerd op jouw uitslag ontvang je adviezen die helpen bij het zorgen voor een optimale CRP waarde

CRP waarde - Mijnlabtest.nl (3)

BekijkBestel

CRP waarde verlagende voeding

Oorzaak van de ontsteking kan slechte voeding zijn. Wil je de kans verkleinen dat er een ontsteking ontstaat , let dan op je voeding. Er zijn verschillende voedingsmiddelen die kunnen bijdragen aan je verlagen van je CRP waarden. De beste manier om op een natuurlijke wijze je CRP waarde te verlagen is om omega 3 rijke voeding te eten. Enkele voorbeelden van crp verlagende voedingsmiddelen zijn:

 • Zalm
 • Haring
 • Makreel

Indien je niet zo van vis houdt, dan kun je ook aan je CRP waarde werken door bessen of sterk gekleurd fruit te eten. Denk dan aan de volgende soorten:

 • Blauwe bessen
 • Zwarte bessen
 • Aardbeien
 • Frambozen

Tot slot kunnen ook broccoli, avocado en groene thee bijdragen aan het in stand houden van een normale CRP waarde.

CRP bloedtest

Zoek je een test voor de bepaling van CRP? De CRP bloedtest van Mijnlabtest kan je helpen met het vaststellen van de aanwezigheid van een ontsteking of infectie. De test kun je zelf thuis afnemen. Je krijgt van ons een kit die door de brievenbus past met daarin alle onderdelen die nodig zijn om de bloedtest af te nemen. Je stuurt het sample naar het klinisch laboratorium waar het middels klinische chemie wordt onderzocht. 6 Werkdagen nadat we je sample hebben ontvangen, krijg je van ons je resultaat. Dit resultaat bevat tevens uitleg, waardoor je je resultaat beter kunt begrijpen. Je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen wanneer je vragen hebt.

Je hs-CRP te weten komen

CRP waarde - Mijnlabtest.nl (4)

BekijkBestel

Hs-CRP test

 • Test laat zien of er sprake is van sluimerende ontstekingen
 • Kom direct te weten of het CRP in jouw bloed verhoogd is
 • Persoonlijk leefstijl advies voor een laag CRP

29,00

CRP waarde - Mijnlabtest.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 5982

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.